EKTAB
Montörgatan 1
Box 120
631 02 Eskilstuna


Klicka här för karta 

 

EKTAB ingår som ett helägt dotterbolag i koncernen Eskilstuna-Kuriren AB och har verksamhet i Eskilstuna.

Vi trycker morgontidningarna Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren, Strengnäs Tidning, Sörmlands Nyheter och Tidningen Folket. Utöver det trycker vi en stor mängd gratistidningar, tidskrifter, magasin och direktreklam.

Vi vill i allt vi gör upplevas professionella, innovativa, miljömässiga och engagerade. Vi utnämndes i oktober 2011 till Årets dagstidningstryckeri.