År 2015 certifierades vi med Svanen. Detta innebär bl.a. att revisorer säkerställer att vi efterlever samtliga gällande miljölagar för en tryckeriverksamhet. Vår miljösamordnare leder oss i vårt dagliga miljöarbete.

Vill du veta mer om vårt arbete omkring miljöfrågor och hållbar utveckling?
Kontakta gärna Tony Laine för ytterligare information.


Dokument